light purple pointer
KOD QR PORTAL
E-SYARIAH
kod QR E-Syariah
light purple pointer  Bantuan kod QR

light purple pointer  Pelayar Portal
 E-Syariah
| Bahasa Melayu | English | Arabic |Semak Status Kes
Maklumat Terkini

Pengumuman Soalan Lazim (FAQ) Berkaitan Pengendalaian Kes-kes Mahkamah Syariah Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bagi Jabatan Syariah Malaysia/Jabatan Kehakiman Syariah Negeri/Mahkamah Syariah Negeri

Berita Semasa: Kursus Pengendalian Sitaan Dan Jualan

Pengumuman: Pensijilan Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat Dalam Sektor Awam (MS ISO/IEC 27001:2007)

Pengumuman: Anugerah Cemerlang MGPWA 2013
 

Pengumuman: Senarai Arahan Amalan Yang Dibatalkan Oleh Arahan Yang Baru Sehingga Tahun 2012

Pengumuman: Menaik taraf Sistem E-Syariah versi 2.0

Berita Semasa: Berkongsi Kepakaran Demi Pembangunan Kemahiran Perundangan Syariah di Brunei

Berita Semasa: Bengkel Promosi Kesedaran, Penggunaan Dan Pelaksanaan Sistem E-Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Zon Selatan)

Berita Semasa: Bengkel Promosi Kesedaran, Penggunaan Dan Pelaksanaan Sistem E-Syariah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Zon Timur)

Tinjauan
Galeri Multimedia
Galeri Video   Lagu Negaraku.  di sini

  Senarai Video  |   Senarai Audio
Mobile Web mySMS Bahan Rujukan Panduan Pembelian Jurnal Hukum