| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama Piagam Pelanggan


Piagam Pelanggan


Piagam Pelanggan
  1. Menyemak dan menyeragamkan undang-undang Islam yang komprehensif, berkesan dan sistematik berhubung dengan pentadbiran Mahkamah Syariah dalam tempoh lima (5) tahun (2013);
  2. Menguruskan kemasukan Pegawai-pegawai Syariah dan negeri-negeri yang bersetuju ke dalam skim Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah dengan teratur dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh perjanjian ditandatangani;
  3. Mengendali dan menyelesaikan kes-kes rayuan syariah dalam tempoh tiga (3) bulan selepas didaftarkan dengan syarat semua peraturan telah dipatuhi;
  4. Menguruskan aduan atau khidmat nasihat dalam tempoh empat belas (14) dari tarikh diterima;
Kembali