| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama Pengumuman


Pengumuman

ARAHAN AMALAN YANG DIBATALKAN OLEH ARAHAN YANG BARU SEHINGGA TAHUN 2012

Sehingga kini terdapat 10 arahan amalan yang telah dibatalkan seperti berikut:

  1. Arahan Amalan no. 6 tahun 2005 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 4 tahun 2012 Garis Panduan Pakaian Hakim Syarie Dalam Mahkamah Rendah Syariah.

  2. Arahan Amalan no. 4 tahun 2010 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 5 tahun 2012 Bidang Kuasa Pendengaran Kes Faraid.

  3. Arahan Amalan no. 1 tahun 2004 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 8 tahun 2012 Keutamaan Kes-kes Wali Hakim/Wali Raja.

  4. Arahan Amalan no. 7 tahun 2005 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 9 tahun 2012 Penjelasan Format Pemakaian Iklan Penyampaian Ganti di Akhbar.

  5. Arahan Amalan no. 5 tahun 2006 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 4 tahun 2011 Kesan Perjanjian Persetujuan Sulh.

  6. Arahan Amalan no. 8 tahun 2006 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 2 tahun 2010 Pengesahan Perceraian Lafaz Taklik Kecuali Taklik Surat Perakuan Nikah Dan Efek Penalti Di Bawah Seksyen 124/125 Undang-Undang Keluarga Islam.

  7. Arahan Amalan no. 7 tahun 2004 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 4 tahun 2010 Pengiraan Amaun.

  8. Arahan Amalan no. 9 tahun 2005 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 5 tahun 2010 Bidang Kuasa Mahkamah Mendengar Permohonan Mengubah Perintah.

  9. Arahan Amalan no. 4 tahun 2000 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 11 tahun 2003 Bentuk Prosiding dan Permohonan Ex Parte Bagi Perintah Sementara.

  10. Arahan Amalan no. 3 tahun 2000 dibatalkan dengan Arahan Amalan no. 10 tahun 2003 Pindaan Format Laporan Bulanan Kes.
Kembali