| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama Penafian Dan Polisi Privasi


Penafian & Polisi Peribadi

Capaian dan penggunaan laman Portal E-Syariah adalah tertakluk kepada beberapa terma dan syarat. SILA BACA KENYATAAN BERIKUT DENGAN TELITI BAGI TUJUAN PENGGUNAAN YANG MERANGKUMI PENERIMAAN SYARAT DAN TERMA YANG BERIKUT.

Penggunaan bahan di dalam Laman Portal E-Syariah adalah :
Maklumat, perisian, dokumentasi, data, perkhidmatan, logo, hakcipta, hasil seni, teks, video, audio, gambar dan lain-lain bahan (koleksi, ”Bahan”) yang terkandung dalam laman Portal E-Syariah merupakan hakmilik JKSM yang dilindungi bagi tujuan penyalinan dan hakcipta undang-undang dan antarabangsa. Sebarang bahan berkemungkinan adalah subjek kepada kepunyaan intelektual JKSM meliputi semua hak simpanan oleh JKSM.

Anda mungkin mencetak atau muat turun bahan daripada laman Portal E-Syariah untuk tujuan informasi anda, pendidikan dan lain-lain tujuan bukan komersial sahaja, tertakluk kepadasemua syarat-syarat hakcipta dan notis asal yang terkandung dalam semua salinan yang anda cipta.Anda tidak boleh menceroboh mana-mana bahan yang terkandung di dalam laman portal E-Syariah sebagai web persendirian anda. Anda tidak dibenarkan menghantar sebarang laman portal, memaparkan atau mengagihkan bahan-bahan yang ada di dalam laman web E-Syariah tanpa mendapat kebenaran daripada pihak JKSM. Semua bahan di dalamlaman web E-Syariah adalah subjek kepada penukaran tanpa notis.

Perisian Komputer
Sebarang perisian komputer di mana ia mungkin di muat turun atau dengan kata lain diperolehi daripada laman Portal E-Syariah dilesenkan subjek kepada terma gabungan lesen persetujuan sahaja, sehingga dalam kata lain dijelaskan pernyataannya. Terkecuali kepada penjelasan yang mendapat kebenaran dalam bentuk lesen persetujuan perjanjian, anda tidak dibenarkan menggunakan, menjana, merekod, menerbit, mempameran kepada awam atau mengagihkan sebarang perisian yang diperolehi melalui laman Portal E-Syariah tanpa kebenaran bertulis daripada JKSM. JKSM dan pemegang lesen memperolehi geran kepada sebarang perisian yang dimuat turun daripada laman Portal E-Syariah dan anda berhak ke atas lesen bukan komersial sahaja bagi tujuan penggunaan perisian berhubung dengan lesen persetujuan berkenaan. Sebarang perisian yang mempunyai jaminan, jika tidak semua, hanya berhubung kepada terma lesen perjanjian yang telah dipersetujui.

Bahan Pihak Ketiga dalam laman Portal E-Syariah
Laman Portal E-Syariah mungkin mengandungi bahan-bahan, meliputi perisian dalam perlaksanaan atau bentuk sumber aturcara, di mana mesti dihantar oleh pihak ketiga untuk diliputi dalam laman Portal E-Syariah(“Bahan Pihak Ketiga”). Dinasihatkan JKSM tidak bergantung kepada pengujian atau penilaian sebarang Bahan Pihak Ketiga dan menyediakan mereka dalam halaman portal sebaliknya tidak lebih daripada hanya untuk memberi perkhidmatan kepada penggunanya. SEMUA BAHAN PIHAK KETIGA DALAM LAMAN PORTAL E-Syariah ADALAH DIBEKALKAN “SEBAGAI”, TANPA SEBARANG JAMINAN, SAMA ADA DINYATAKAN ATAU TIDAK SECARA LANGSUNG, MELIPUTI JAMINAN PERDAGANGAN SECARA TIDAK LANGSUNG, SESUAI UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TIADA TINDAKAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAP. KEPADA PERLANJUTAN MAKSIMUM DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, JKSM TIDAK BERTANGGUNGJAWAP SEPENUHNYA KE ATAS HARTA YANG DITUNTUT, PERMINTAAN, SAMAN ATAU TINDAKAN, DIBAWAH SEBARANG TEORI HARTA, MEMBANGKITKAN PENGGUNAAN ATAU PERCUBAAN UNTUK MENGGUNA SEBARANG BAHAN PIHAK KETIGA.

Hubungan Laman daripada laman Portal E-Syariah
Laman yang dihubungkan daripada laman portal E-Syariah adalah di bawah kawalan JKSM, dan JKSM tidak menganggap sebarang tanggungjawab atau harta untuk sebarang komunikasi atau bahan yang ada pada sebarang laman yang terhubung. JKSM tidak bermaksud hubungan pada Laman Portal E-Syariah adalah sebagai rujukan atau menyokong entity yang dihubungkan, dan yang dibekalkan untuk penyesuaian sahaja.

Tuntutan Jaminan
Kecuali yang dibekalkan di atas atau dalam sebarang gabungan perjanjian lessen. Maklumat, perisian, dokumentasi, perkhidmatan, data, hasil seni, teks, video, audio, gambar dan bahan lain adalah boleh dicapai pada Laman Portal E-Syariah adalah dibekalkan “ HANYA SEBAGAI”, tanpa sebarang jaminan. JKSM MENEGASKAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAP SEPENUHNYA KE ATAS PERWAKILAN DAN JAMINAN BERKAITAN DENGAN BAHAN, TERMASUK TANPA HAD,JAMINAN PERDAGANGAN SECARA TIDAK LANGSUNG, SESUAI UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TIADA TINDAKAN TIDAK BERTANGGUNGJAWAP. JKSM akan memastikan tiada harta bersambungan dengan sebarang perkidmatan yang dibekalkan meliputi tanpa had, sebarang harta yang musnah kepada perkakasan computer anda, data, maklumat atau hasil perniagaan daripada Bahan atau sebarang kekurangan maklumat dicapai dalam Laman Portal E-Syariah. Tanpa batasan di atas, JKSM tiada harta untuk:

  1. sebarang kehilangan atau kerosakkan disebabkan, secara keseluruhan atau sebahagian, oleh tindakannya,kesilapan, kecuaian, atau kemungkinan luar kawalan, dalam pembaikkan, compiling, atau penghantaran Bahan;
  2. sebarang kesilapan, kesilapan atau ketidak tepatan dalam Bahan berhubung kepada bagaimana penyebab, atau penangguhan atau penyampukkan dalam penghantaran bahan; atau
  3. sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan diambil atau tidak diambil dalam kepastian berhubung kepada penyediaan Bahan.

JKSM tidak membuat sebarang waran, perwakilan atau jaminan kepada kandungan, jujukan, ketepatan, tidak mengikut masa atau tidak lengkap tehadap Bahan atau Bahan boleh dipercayai untuk sebarang sebab. JKSM membuat waran, perwakilan atau jaminan yang Bahan tersebut tidak akan di ganggu atau bebas daripada sebarang kesilapan atau yang mana sebarang kecacatan boleh diperbetulkan.

Had Harta
Di bawah tiada aliran JKSM perlu bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kehilangan walau apa pun, sama ada dalam bentuk hubungan, tata salah laku atau dalam erti kata lain, daripada penggunaan atau kepercayaan atas Bahan. TIDAK SATU PUN SYBASE ATAU PUN SEBARANG PEMEGANG LESEN AKAN DIPERCAYAI UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KETIDAKTEPATAN DATA, ATAU SECARA TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, KEMALANGAN ATAU PENYEBAB KEMUSNAHAN, WALAUPUN JIKA DINASIHATKAN KEBARANGKALIAN ATAS SEBARANG KEMUSNAHAN.

Notis Hakcipta
Hakcipta © 2011 Portal E-Syariah. Semua Hak Adalah Simpanan.

Kembali