1.) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian V Sek. 59 – Peguam syarie.

Kembali