1.) Akta Undang- Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian 1 Sek. 2 – Tafsiran.

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian II Sek. 21 – Mas kahwin dan pemberian.

3.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 303) Bahagian V Sek. 57 – Hak Terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh..

Kembali