1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 303) Bahagian I Sek. 2 – Tafsiran

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 303) Bahagian V Sek. 51 – Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju’

Kembali