1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VIII Sek. 120 – Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung.

Kembali