1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 59 (2) – Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.

Kembali