1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 303) Bahagian I Sek. 2 – Tafsiran.

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 303) Bahagian V Sek. 50 – Perceraian dibawah ta’liq atau janji.

Kembali