1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian V Sek. 49 – Perceraian khul’ atau cerai tebus talaq.

Kembali