1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian V Sek. 47 – Perceraian dengan talaq atau perintah.

Kembali