1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian V Sek. 55A – Pendaftaran perceraian diluar Mahkamah.

Kembali