1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian II Sek. 14 (3) – Perkahwinan seseorang perempuan.

Kembali