1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian II Sek. 18 – Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim Syarie.

Kembali