1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 56 – Hak mendapatkan relief dengan cara interplider.

2.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 57 – Tuntutan untuk mendapatkan barang, dsb. Yang diambil dalam pelaksanaan.

3.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 58 – Cara membuat permohonan.

4.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 59 – Penyampaian saman.

5.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 60 – Kuasa Mahkamah yang mendengar saman.

6.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 61 – Kuasa lain.

7.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian VII Sek. 62 – Perbicaraan isu interplider.

Kembali