1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian IV Bab 3 Sek. 31 – Permohonan untuk mendakwa atau membela sebagai orang miskin.

Kembali