1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VIII Sek. 110 – Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa.

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VIII Sek. 111 – Kelahiran lebih empat tahun selepas pembubaran perkahwinan.

3.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VIII Sek. 112 – Kelahiran selepas pengakuan bahawa ‘iddah telah tamat.

4.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VIII Sek. 113 – Persetubuhan syubhah.

5.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VIII Sek. 114 – Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Kembali