Enakmen Yang Berkaitan

1.) Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 560) Bahagian VI Bab 1 Sek. 138 - Prosedur rayuan

2.) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian IV Sek. 48 – Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah

Kembali