1.) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian IV Sek. 46 (1) (2) (b) (i) – Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.

Kembali