1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 187 – Cara membuat permohonan.

2.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 188 – Notis permohonan hendaklah difailkan..

3.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah–Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 189 – Penyampaian permohonan.

4.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 190 – Afidavit.

5.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 191 – Salinan dokumen.

6.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 192 – Penangguhan.

7.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 193 – Ketidakhadiran

8.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 194 – Perintah ex-parte boleh diketepikan.

9.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab I Sek. 195 – Permohonan dalam prosiding.

Kembali