1.) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian IV Sek. 50 – Perakuan- perakuan pewarisan.

Kembali