1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 175 – Pemakaian.

2.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 176 – Permohonan untuk mendapatkan saman penghutang penghakiman.

3.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 177 – Mengeluarkan saman penghutang penghakiman.

4.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 178 – Pemeriksaan penghutang penghakiman.

5.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah- Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 179 – Permohonan untuk mendapatkan notis penghakiman.

6.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah ( Wilayah-Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 180 – Mengeluarkan notis penghakiman.

7.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 181 – Pendengaran notis penghakiman.

8.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 182 – Perintah pengkomitan.

9.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 183 – Pembayaran olah penghutang penghakiman.

10.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah- Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 184 – Perakuan penunaian.

11.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 4 Sek. 185 – Tarikh perintah pengkomitan.

Kembali