1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XXIV Sek. 229 – Notis menunjukkan sebab.

Kembali