1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah -Wliayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 154 – Kebenaran untuk mengeluarkan perintah pelaksanaan.

2.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585 ) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 155 – Mengeluarkan perintah pelaksanaan.

3.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585 ) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 156 – Mengendoskan masa penyerahan.

4.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 9Akta 585 ) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 157 – Fi dan perbelanjaan yang akan dilevikan.

5.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 158 – Penunaian.

6.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 159 – Jenis pelaksanaan.

7.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 160 – Penyitaan dan penjualan.

8.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 161 – Hiwalah.

9.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 162 – Wang dan harta di dalam Mahkamah.

10.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 163 – Penyitaan dan penghantar serahan.

11.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 164 – Deposit perbelanjaan.

12.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 165 – Memasuki premis.

13.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 166 – Resit.

14.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 167 – Penggunaan hasil.

15.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 168 – Perbelanjaan.

16.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 169 – Penyata mengenai perintah.

17.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 170 – Senarai inventori.

18.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 171 – Arahan tentang pelaksanaan kewajipan bailif.

19.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 172 – Penyerahan kepada bailif.

20.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah- Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 173 – Pembayaran daripada Mahkamah.

21.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan)1998 (Akta 585 ) Bahagian XVIII Bab 3 Sek. 174 – Penjualan.

Kembali