1.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah(Wilayah–Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 2 Sek. 148 – Penguatkuasaan penghakiman dsb. Bagi pembayaran wang.

2.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 2 Sek. 149 – Penguatkuasaan penghakiman bagi pemilikan harta tak alih.

3.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 2 Sek. 150 – Penguatkuasaan penghakiman bagi penghantar serahan harta alih.

4.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 2 Sek. 151 – Penguatkuasaan penghakiman untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu perbuatan.

5.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayh-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 2 Sek. 152 – Kuasa Mahkamah untuk menetapkan masa.

6.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XVIII Bab 2 Sek. 153 – Pelaksanaan oleh atau terhadap orang yang bukan pihak.

Kembali