1.) Akta Undang–Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)1984 (Akta 303) Bahagian VII Sek.81 – Orang orang yang berhak menjaga kanak-kanak.

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VII Sek. 82 – Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan.

3.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VII Sek. 83 – Bagaimana hak penjagaan hilang.

4.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VII Sek. 84 – Lamanya penjagaan.

5.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VII Sek. 85 – Penjagaan anak-anak tak sahtaraf.

6.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 ( Akta 303) Bahagian VII Sek. 86 – Kuasa mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan.

7.) Akata Undang-Undang Keluara Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan ) 1984 (Akta 303) Bahgian VII Sek. 87 – Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

Kembali