1.) Akta Undang-Undang Kelurga Islam ( Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 72 – Kewajipan menanggung nafkah anak.

2.) Akta Undang-Undang Kelurga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan ) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 73 – Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak.

Kembali