1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984(Akta 303) Bahagian VI Sek. 69 – Menuntut tunggakan nafkah.

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 77 – Menuntut tunggakan nafkah seorang anak.

Kembali