1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 66 – Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah.

Kembali