1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 59 – Kuasa Mahkamah memerintah nafkah bagi isteri, dan efek nusyuz.

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian V1 Sek. 65 – Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian.

Kembali