1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VI Sek. 79 – Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.

Kembali