1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah –Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian I Sek. 2 – Tafsiran

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303 ) Bahagian V Sek. 58 – Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

Kembali