1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah –Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian I Sek. 2 – Tafsiran

2.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 ( Akta 303) Bahagian V Sek. 56 – Mut’ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.

Kembali