1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian II Sek. 12 – Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.

Kembali