1.) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian I Sek. 2 – Tafsiran

2.) Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) Bahagian IV Sek. 46 (1) (2) (b) (vii) – Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah

Kembali