1.) Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) Bahagian VII Sek. 105 – Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia.

2.) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) Bahagian XX Bab 2 Sek. 200 - Injunksi

Kembali