| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama E-Borang Sabah


Muat Turun E-Borang
Negeri : SABAH
Enakmen
MAL : -
JENAYAH : ENAKMEN PROSEDUR JENAYAH SYARIAH 1993


KES MAL
Kes Mal
Kategori : Permohonan
1  Permohonan
2  Permohonan Dibuat Secara Lisan
3  Permohonan Sapina
4  Permintaan Untuk Menetapkan Masa
5  Permintaan Bagi Mendapatkan Perintah Penghantarserahan Harta Alih
6  Permohonan Minta Kebenaran Untuk Membela Sebagai Seorang Bapa

Kategori : Notis
1  Notis Penukaran Peguam Syarie
2  Notis Pelepasan Peguam Syarie
3  Notis Penarikan Diri Peguam Syarie
4  Notis Rayuan
5  Notis Rayuan Balas

Kategori : Afidavit
1  Afidavit Penyampaian


Kategori : Lain - lain
1  Wakalah Peguam Syarie
2  Pembelaan
3  Pernyataan Tuntutan


Kes Jenayah
Kategori : Notis
1  Maklumat Kepada Pegawai Penguatkuasa Agama
2  Maklumat Kepada Hakim


Borang Pegawai Syarie
Kategori : Pendaftaran
 Borang Pendaftaran
Kategori : Pembaharuan
 Borang Pembaharuan
Kembali