| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama E-Borang Perlis


Negeri : PERLIS
Enakmen
MAL : ENAKMEN PROSEDUR MAL MAHKAMAH SYARIAH 1991
JENAYAH : ENAKMEN PROSEDUR JENAYAH DALAM SYARAK 1991

Kes Mal
Kategori : Permohonan
1  Borang 7
2  Borang 8 - Permohonan Dibuat Dengan Lisan
3  Borang 35 - Permohonan Kebenaran Mendakwa Sebagai Seorang Bapa
4  Borang 36 - Permohonan Bagi Kebenaran Untuk Membela Sebagai Seorang Bapa
5  Borang 33 - Notis Rayuan

Kategori : Afidavit
1  Borang 11 - Afidavit
2  Borang 30 - Afidavit Atas Permohonan Untuk Distres

Kategori : Lain-lain
1  Borang 3 - Memorandum Retainer Peguam
2  Borang 4 - Memorandum Retainer Peguam
3  Borang 5 - Memorandum Melepaskan Peguam
4  Borang 6 - Pembelaan
5  Borang 12 - Jurat (Buta Huruf, Bertutur Bahasa Melayu)
6  Borang 13 - Jurat (Ditafsirkan Oleh Jurubahasa Mahkamah)
7  Borang 14 - Jurat (Ditafsirkan Oleh Jurubahasa Khas)
8  Borang 28 - Bantahan
9  Pernyataan Tuntutan

Kes Jenayah
Kategori : Lain - lain
1  Borang F - Maklumat Kepada Pegawai Penguatkuasa Syariah
2  Borang G - Maklumat Kepada Kadi
3  Borang H - Laporan Pegawai Penguatkuasa Syariah

BORANG PEGUAM SYARIE
Kategori : Pendaftaran
 Borang Pendaftaran
Kategori : Pembaharuan
 Borang Pembaharuan
Kembali