| Bahasa Melayu | English | Arabic |
/

    Laman Utama E-Borang Perak

Muat Turun E-Borang
Negeri : PERAK
Enakmen
MAL : ACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 1996
JENAYAH : KANUN ACARA JENAYAH (SYARIAH) 1994


KES MAL
Kes Mal
Kategori : Permohonan
1  MS 3 - Permohonan
2  MS 4 - Permohonan Kebenaran Untuk Menuntut/Membela Sebagai Orang Miskin
3  MS 20 - Permintaan Sepina
4  MS 34 - Permohonan Untuk Menetapkan Masa
5  MS 42 - Permohonan Bagi Mendapatkan Saman Madin Penghakiman
4  MS 44 - Permohonan Untuk Mendapatkan Notis Penghakiman

Kategori : Notis
1  MS 6 - Notis Penukaran Peguam Syarie
2  MS 7 - Notis Pelepasan Peguam Syarie
3  MS 8 - Notis Penarikan Diri Peguam Syarie
4  MS 9 - Notis Oleh Pihak Menuntut Mengenai Harta Yang Diambil Dalam Pelaksanaan
5  MS 11 - Notis Oleh Pemiutang Pelaksanaan Mengenai Harta Yang Diambil Dalam
6  MS 19 - Notis Penarikan Balik
7  MS 29 - Notis Rayuan
8  MS 31 - Notis Rayuan Balas
9  Notis Bantahan
10  MS 51 - Notis Rayuan Kepada Hakim Di Dalam Kamar

Kategori : Afidavit
1   MS 24 - Afidavit Untuk Mendapatkan Perintah Bagi Pengemukaan (Dalam Penjara / Lain-lain)
2  MS 26 - Bentuk Afidavit

Kategori : Lain - lain
1  MS 5 - Wakalah Peguam Syarie
2  MS 16 - Pembelaan
3  MS 26 - Borang Jurat
4  Pernyataan Tuntutan


Kes Jenayah
Kategori : Notis
1  Borang 9 - Notis Rayuan

Kategori : Lain - lain
1  MS 5 - Maklumat Kepada Pegawai Penguatkuasa Agama
2  MS 8 - Aduan Kepada Hakim


Borang Pegawai Syarie
Kategori : Pendaftaran
 Borang Pendaftaran
Kategori : Pembaharuan
 Borang Pembaharuan
Kembali