1. Jawatankuasa Peguam Syarie
  • Keahlian Jawatankuasa
  • Fungsi Jawatankuasa
 2. Proses Permohonan Perlantikan Peguam Syarie
  • Dokumen Sokongan
  • Fi Pemprosesan
  • Fi Sijil Amalan Tahunan
  • Tempoh Kesahan Sijil Amalan Peguam Syarie
 3. Kelayakan Peguam Syarie
 4. Proses Pembaharuan
  • Garis panduan pembaharuan
 5. Proses Bantahan Terhadap Perlantikan Peguam Syarie
 6. Proses Aduan Terhadap Kelakuan Peguam Syarie
 7. Proses Rayuan Oleh Peguam Syarie
 8. Tatatertib Peguam Syarie