Mutaah
Soalan : Apakah yang dimaksudkan dengan mutaah dan bilakan ia dilaksanakan?
Jawapan : Mutaah ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi Hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan. Ia dilaksanakan/diberi selepas tamatnya iddah.
 
Kembali