Hadhanah
Soalan : Bagaimanakah hendak memfailkan hadhanah di Mahkamah Syariah?
Jawapan :
Failkan kes di Mahkamah Tinggi Syariah di mana kita bermastautin atau dapatkan khidmat guaman daripada Peguam Syarie di Biro Bantuan Guaman atau swasta.
 
Kembali