Penceraian
Soalan : Setakat manakah bidangkuasa Mahkamah melayani tuntutan perceraian?
Jawapan : Mahkamah mempunyai bidankuasa melayani tuntutan perceraian jika:

i. Perkahwinan didaftarkan menurut undang-undang;
ii. Perkahwinan adalah sah mengikut Hukum Syarak; dan
iii. Permohonan hendaklah dikemukakan di tempat tinggal salah satu pihak kepada perkahwinan.
 
Kembali