Penceraian
Soalan : Bagimanakah bentuk Pembubaran Perkahwinan (Penceraian) yang terdapat dalam Islam yang dipraktikkan di Mahkamah Syariah?
Jawapan : Penceraian yang terdapat di dalam Akta/Enakmen/Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri yang berkuatkuasa di negeri-negeri adalah seperti berikut :

a) Penceraian dengan lafaz Talaq
b) Pengesahan Lafaz Talaq
c) Fasakh
d) Cerai Takliq
e) Tebus Talak/Khuluk
f) Anggapan Mati
 
Kembali