Selamat Datang ke Portal E-Syariah!

Sebagai pengguna portal, anda akan menikmati perkhidmatan berikut secara percuma:

 • Pra-Pendaftaran Dalam Talian.
 • Langganan Surat Berita E-Syariah.
 • Penyemakan Status Kes Syariah Dalam Talian.
 • Ahli yang berdaftar sebagai Peguam Syarie boleh menyemak status kes klien di seluruh negeri.
 • Ahli yang berdaftar sebagai Pendakwa Syarie boleh menyemak status kes di seluruh Negara dalam talian.
Sila lengkapkan borang pendaftaran berikut. Pastikan maklumat yang diisi adalah tepat.
 
Maklumat Keahlian
 
Perhatian:
 • Maklumat yang bertanda asterisk (*) mesti diisi.
 • Untuk pendaftaran Ahli Biasa, sila isikan sekurang-kurangnya satu Kad Pengenalan (Kad Pengenalan Baru/Lama/Polis/Tentera/Pasport).
 • Untuk pendaftaran Peguam Syarie, Kad Pengenalan Baru adalah dikehendaki dan perlu mendaftar terlebih dahulu di Mahkamah Syariah.
 • Untuk pendaftaran Pendakwa Syarie, Kad Pengenalan Baru adalah dikehendaki dan perlu mendaftar terlebih dahulu di Mahkamah Syariah.
 • Untuk pendaftaran Agensi, Kad Pengenalan Baru adalah dikehendaki.
 • Untuk pendaftaran Tentera, Kad Pengenalan Tentera adalah dikehendaki.
 
Berdaftar Sebagai : Ahli Biasa *
Peguam Syarie
Pendakwa Syarie
Agensi
KAGAT
 
ID Ahli : *
  Mesti mengandungi sekurang-kurangnya 6 abjad angka. ID Ahli tidak boleh mengandungi tempat kosong.
Kata Laluan : *
  Maksimum 10 abjad angka.
Masukkan Semula Kata Laluan : *
  Maksimum 10 abjad angka.
 
Nama : *
Nama Ibu : *
  Nama Ibu adalah untuk keselamatan kata laluan anda.
Kad Pengenalan Baru : *
  Contoh: 791216-13-5143 (YYMMDD-XX-XXXX).
Kad Pengenalan Lama :
Kad Pengenalan Polis :
Kad Pengenalan Tentera :
Nombor Pasport :
 

 
Alamat : *
Poskod : *
Bandar : *
Negeri : *
 
Emel : *
  Contoh: ahmad99@yahoo.com
Telefon :
 

 
Jantina : Lelaki Perempuan
Bangsa : Melayu Cina India Lain-lain
Tarikh Lahir : Calendar *
 
Maklumat Langganan
 
Perhatian:
 • Langganan perkhidmatan adalah tidak diwajibkan. Buangkan tanda untuk hentikan langganan atau tanda untuk melanggan.
 
Maklumat Langganan Dalam Bahasa Melayu
No Perkhidmatan Melanggan?
1 admin
 
Maklumat Langganan Dalam Bahasa Inggeris
No Service(s) Subscribe?
1 Testing Portal E-Syariah
 
Adakah Anda Peguam Syarie?
 
Perhatian:
 • Sila lengkapkan maklumat di bawah sekiranya anda ialah Peguam Syarie.
 • Maklumat yang bertanda asterisk (*) mesti diisi a.
 
Negeri Menjalankan Perkhidmatan : *
Nombor Firma :
Nama Firma :
Alamat Firma :
 
Hantar   Reset