Perhatian:
  • Sila klik pada deskripsi kes untuk melihat enakmen yang berkaitan.
Pergi Ke Rekod:
Sebelumnya Rekod 51 - 71 daripada 71  
Kod Kes Deskripsi
053 Permohonan Kebenaran Bernikah Perempuan Yang bercerai Tanpa Eddah/Janda Berhias
054 Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai
055 Tuntutan Perceraian
056 Tuntutan Khuluk/Tebus Talaq
057 Tuntutan Pengesahan Cerai Taklik
058 Tuntutan Sabitan Nusyuz
059 Tuntutan Hak Tempat Tinggal
060 Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula
061 Permohonan Pengesahan Rujuk
062 Tuntutan Isteri Kembali Taat
063 Tuntutan Mas Kahwin
064 Tuntutan/Permohonan Menangguhkan Perlaksanaan Perintah
065 Notis Pendaftaran Peguam Syarie
066 Permohonan Perubahan Perintah Harta Pusaka
067 Tuntutan Ila'
068 Tuntutan Zihar
069 Tuntutan Li'an
070 Permohonan Menghidupkan Semula Kes
071 Perlantikan Pentadbir Harta
072 Tuntutan/Permohonan penyelesaian/penjelasan hutang si mati
099 Lain-lain