Perhatian:
  • Sila klik pada deskripsi kes untuk melihat enakmen yang berkaitan.
Pergi Ke Rekod:
  Rekod 1 - 25 daripada 71 Seterusnya
Kod Kes Deskripsi
001 Rayuan
002 Permohonan Kebenaran Merayu
003 Semakan
004 Permohonan Tegahan/Injunksi Membawa Anak Keluar Malaysia
005 Permohonan Tegahan/Injunksi Terhadap Gangguan
006 Permohonan Pengesahtarafan Anak
007 Tuntutan Pengesahan Waqaf
008 Tuntutan Pengesahan Nazar
009 Tuntutan Gantirugi Pertunangan
010 Permohonan Pengesahan/Perintah Nikah
011 Permohonan/Tuntutan Kebenaran Poligami
012 Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami
013 Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Sebab Pertukaran Agama
014 Tuntutan Fasakh
015 Permohonan Anggapan Mati
016 Tuntutan Muta'ah
017 Tuntutan Harta Sepencarian
018 Tuntutan Nafkah Isteri
019 Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya
020 Tuntutan Cagaran Nafkah
021 Tuntutan Nafkah Eddah
022 Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah anak/isteri/lain-lain
023 Tuntutan Tunggakan Nafkah anak/isteri/lain-lain
024 Tuntutan Nafkah Anak
026 Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak