Perhatian:
  • Sila klik pada deskripsi kes untuk melihat enakmen yang berkaitan.
Pergi Ke Rekod:
  Rekod 1 - 25 daripada 89 Seterusnya
Kod Kes Deskripsi
101 Rayuan
102 Permohonan Kebenaran Merayu
103 Semakan
104 Pemujaan Salah
105 Mendakwa Bukan Islam
106 Takfir
107 Doktrin Palsu
108 Dakwaan Palsu
109 Menyebarkan Pendapat Bertentangan Dengan Fatwa
110 Mengingkari Perintah Mahkamah
111 Penerbitan Bertentangan Hukum Syarak
112 Sumbang Mahram
113 Muncikari
114 Persediaan Bersetubuh Luar Nikah
115 Hubungan Jenis Sesama Jantina
116 Persetubuhan Bertentangan Dengan Hukum Tabi'i
117 Memujuk Lari Perempuan Bersuami
118 Menghasut Suami Isteri Supaya Bercerai
119 Menjual/Memberikan Anak Kepada Bukan Islam
120 Qazaf
121 Liwat
122 Musahaqah
123 Mendirikan Masjid/Surau tanpa kebenaran
124 Memujuk Lari Orang Perempuan
125 Pecah Amanah